با پيشرفت هايي كه در چند سال اخير حاصل شده است، شيوهها و مفاهيم طراحي استخرها تغيير پيدا كرده و ويژگي هاي جديدي به آنها اضافه شده است. طرح هاي جديد با توجه به توصيه هاي مشاوران استخرسازي درباره چيدمان، استقرارو شكل استخرتهيه مي شوند.

مهندسان تاسيسات نيز بايد مطابقت داشتن كليه تجهيزات استخر را با مقتضيات جريان و فيلتراسيون آن مورد بررسي قرار داده و تأييد كنند.

 البته ملاحظات ديگري چون سيستمهاى الكتريكي، نوع پمپ ها، نوع فيلترها و شيمي آب نيز وجود دارند.سازندگان استخرها بايد بخوبي با تجهيزات مورد استفاده در استخرها، رنگها و پرداخت هاي سطوح، شيمي آب، پمپاژ مكانيكي، فيلتراسيون، سيستمهاي گرمايش و الكتريكي آشنايي داشته باشند.

استخرهاى شنا براى كاربرى هاى مختلفى مورد استفاده قرار مى گيرند كه بنا بر كاربرى آن، داراى قسمتهاى متفاوتى مى باشند. يك استخر عمومى، داراى بخش هايى است كه در زير به آن اشاره می کنیم

سالن استخر

استخر شنا

جكوزى

سونا بخار

 سونا خشك

حوضچه آب سرد

ورودى

رخت كن

 دوشها

دستشويى

براى عملكرد بهينه ی اين بخش ها نيازبه يك سيستم تاسيساتی يكپارچه است تا بتواندمحيطى مناسب را براى شناگران تامين كند. براى برآورد اين نياز،تاسيسات يكپارچه اى رادرفضايى به نام موتورخانه استخرتعبيه مى كنند.

موتورخانه هاى معمولى استخر داراى تجهيزات زير مى باشند:

ديگ آبگرم

 ديگ بخار

سختى گير

 فيلتر شنى

 مبدل حرارتى     

منبع كويل دار

موگير

 پمپ

 شير آلات و اتصالات

 

{gallery}/our-art/estakhr{/gallery}